Debate

Home > Videos > Debate

NLD ၊ စစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ အစုအဖြဲ႔ပါဝင္ေနတဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစေရး ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလဲ Part – C

NLD ၊ စစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ အစုအဖြဲ႔ပါဝင္ေနတဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစေရး ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလဲ Part – B

NLD ၊ စစ္တပ္၊ တိုင္းရင္းသားလူနည္းစုေတြ အစုအဖြဲ႔ပါဝင္ေနတဲ႔ အစိုးရတစ္ရပ္ေပၚေပါက္လာေစေရး ဘယ္ေလာက္အေရးႀကီးလဲ Part – A

မသန္စြမ္းသူေတြရဲ႕ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရွားပါးေနတဲ႔အေၾကာင္း

2015 ခုႏွစ္ အန္နီညိဳရာသီဥတု သတင္းသတိေပးခ်က္

မသန္စြမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ Part – C

မသန္စြမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ Part – B

မသန္စြမ္းနဲ႔ စိန္ေခၚမႈ Part – A