ကမ္ဘာ့နိုင်ငံ အသီးသီးတွင် COVID-19 ရောဂါ ဖြစ်ပွား သေဆုံးမှု အခြေအနေ (၂၈-၁၁-၂၀၂၀) ရက်

December 8, 2020