ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ Covid -19 စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၁၀.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့ နံနက် (၃) နာရီတွင် ထုတ်ပြန်သော သတင်း…

April 10, 2020