ဒုတိယသမၼတ ဦးျမင့္ေဆြ (၂၇)ႀကိမ္ေျမာက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ လစဥ္ပံုမွန္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲသို႔ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

May 23, 2019