ဒုတိယအကြိမ်မြောက် COVID-19 အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု ဖိတ်ခေါ် ဗွီဒီယိုပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဆု မရွေးချယ်မီ ကွယ်လွန်သွားရှာသော မမြတ်နိုး ၏ ပြိုင်ပွဲဝင် ဗွီဒီယိုကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။

August 28, 2020

ဒုတိယအကြိမ်မြောက် COVID-19 အသိပညာပေး လှုပ်ရှားမှု ဖိတ်ခေါ် ဗွီဒီယိုပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပြီး ဆု မရွေးချယ်မီ ကွယ်လွန်သွားရှာသော မမြတ်နိုး ၏ ပြိုင်ပွဲဝင် ဗွီဒီယိုကို ဖော်ပြလိုက်ပါသည်။
MDCDA အဖွဲ့မှ မိသားစုနှင့် ထပ်တူ ဝမ်းနည်းပါကြောင်း