နိုင်ငံတော်သမ္မတကအတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေများကောင်စီအက်ဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေအား ထုတ်ပြန်

June 14, 2019