နိုင်ငံတော်သမ္မတက အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးဖြစ်သည့် တံတားကြီးများဥပဒေ (၂၀၁၉)ခုနှစ်နှင့် အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေတို့အား ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေများအား ထုတ်ပြန်

June 7, 2019