နိုင်ငံတော်သမ္မတက အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် စာပေနှင့် မူပိုင်ခွင့်ဥပဒေ ၂၀၁၉ခုနှစ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအမှတ် (၁၅)အားထုတ်ပြန်

May 28, 2019