နိုင်ငံတော်သမ္မတက အတည်ပြုလက်မှတ်ရေးထိုးသည့် ပြည်ထောင်စုရာထူးဝန်အဖွဲ့ဥပဒေအား ဒုတိယအကြိမ်ပြင်ဆင်သည့်ဥပဒေထုတ်ပြန်

May 20, 2019