ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ရန္ကုန္တကၠသိုလ္ ရာျပည့္အႀကိဳသိပၸံပြဲခင္း ၂၀၁၈ အခမ္းအနားတက္ေရာက္

December 12, 2018