ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) ၏ မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံ ရေးသားဖော်ပြချက်များကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချခြင်း

November 14, 2020

ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) ၏ မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံ ရေးသားဖော်ပြချက်များကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချပါသည်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ မသန်စွမ်းသူများကို တရားဝင် တောင်းပန်ပါ။ ဆက်လက် […]

ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ (USDP) ၏ မသန်စွမ်းသူများအပေါ် ခွဲခြားဆက်ဆံ ရေးသားဖော်ပြချက်များကို အပြင်းအထန် ရှုတ်ချပါသည်။
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှ မသန်စွမ်းသူများကို တရားဝင် တောင်းပန်ပါ။
ဆက်လက် ထောက်ခံမယ့် CSO များကို ထပ်မံ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။