ပြည်သူများသိရှိစေရန် အသိပေးကြေညာချက် ရက်စွဲ၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၂) ရက်

December 16, 2020