ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးကဏ္ဍရှိဆရာဝန်များ၊ ကျန်းမာရေးမှူးများ၊ အခြေခံ ကျန်းမာရေးပညာရှင်များနှင့် ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်းများအား လေးစားဂုဏ်ပြုခြင်း

May 1, 2020