မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ SL DVD ဖြန့်ချိခြင်း

June 21, 2019

Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ (၂၀၁၅) ကို မြန်မာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း စီမံကိန်း ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ […]

Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ (၂၀၁၅) ကို မြန်မာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း စီမံကိန်း ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ […]

Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမှုဖြင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ (၂၀၁၅) ကို မြန်မာ လက်သင်္ကေတပြ ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်း စီမံကိန်း ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ ထွက်ရှိလာသော လက်သင်္ကေတပြဘာသာပြန် ဗွီဒီယိုအခွေ မိတ်ဆက်ခြင်း နှင့် ဖြန့်ချိခြင်းအခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်း၊ ကျောက်တံတားမြို့နယ်၊ စင်ထရယ် ဟိုတယ်၌ အောင်မြင်စွာ ပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။