မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေး နည်းဥပဒေများကို လက်သင်္ကေပြ ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမှာ ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဥ ယျောဇဉ် ဝန်ကြီးရုံးသို့ သွားရောက် ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။

May 16, 2019

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ယူနီဆက်ဖ် မြန်မာ ၏ ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေး နည်းဥပဒေများကို လက်သင်္ကေပြ […]

ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဦးစီးဌာန့နှင့် လူမှုဝန်ထမ်းဦးစီးဌာနတို့၏ လမ်းညွှန်မှု၊ ယူနီဆက်ဖ် မြန်မာ ၏ ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံနားမကြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့က ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေး နည်းဥပဒေများကို လက်သင်္ကေပြ ဘာသာစကားဖြင့် ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းမှာ ပြီးစီးပြီဖြစ်၍ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၏ ဥ ယျောဇဉ်ကို ဝန်ကြီးရုံးသို့ သွားရောက် ရိုက်ကူးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အစီအစဉ် ဖြစ်မြောက်ရေး အတွက် ပံ့ပိုးကူညီခဲ့သော ဆရာ/မ များအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါသည်။