မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးဥပဒေ (၂၀၁၅)

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ ၂.၃ သန်း သော မသန်စွမ်းသူများအတွက် အခွင့်အရေးများကို ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် နှင့် မြှင့်တင်ပေးရန် ရည်ရွယ်ကာ ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော်၊ လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန က မသန်စွမ်းအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပူးပေါင်းရေးဆွဲခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဥပဒေအမှတ် ၃၀/ ၂၀၁၅ ဖြင့် ပြဌာန်းခဲ့သည့် မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေး ဥပဒေ

Download