မဲစာရင်း မိတ္တူကူးယူရန်ကိစ္စနှင့် စပ်လျဥ်း၍ အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၇) ရက်

December 20, 2020