ရွေးကောက်ပွဲ တာဝန်ရှိသူများအပေါ် ခြိမ်းခြောက်ရာရောက်သည့် ရေးသားဖော်ပြချက်များနှင့် စပ်လျဉ်း၍ အသိပေး ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ခြင်း

December 19, 2020