သက်သေခံဥပဒေပုဒ်မ ၇၄နှင့်၇၆ တို့အရ ညွှန်ကြားပေးပါရန် ကိစ္စနှင့်စပ်လျဥ်း၍အသိပေးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခြင်း

December 19, 2020