အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေထရ၀ါဒဗုဒၶသာသနာျပဳတကၠသိုလ္ ဖြင့္လွစ္တည္ေထာင္ျခင္း ႏွစ္ (၂၀)ျပည့္ (ေၾကြရတု) အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားက်င္းပ

December 12, 2018