ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ျမန္မာႏုိင္ငံရဲတပ္ဖြဲ႕ (၂၄)ႀကိမ္ေျမာက္ ရဲခ်ဳပ္တံခြန္စိုက္ဒိုင္း ေသနတ္ပစ္ၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္

December 12, 2018