ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (၇၁)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ “တို႔ဘိုးဘြားအေမြအႏွစ္မို႔ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးေပ” ေရာင္စံုဓာတ္ပံုၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ ပို႔စကတ္ၿပိဳင္ပြဲ ဆုခ်ီးျမွင့္ပြဲတက္ေရာက္

December 12, 2018