၁၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မသန်စွမ်းများအား ခွဲခြားနှိမ်ချ ဆက်ဆံမှုအပေါ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တရားဝင်တောင်းပန်ရန် မသန်စွမ်းနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၉၀ကျော်၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်

November 15, 2020

၁၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မသန်စွမ်းများအား ခွဲခြားနှိမ်ချ ဆက်ဆံမှုအပေါ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တရားဝင်တောင်းပန်ရန် မသန်စွမ်းနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၉၀ကျော်၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်း […]

၁၄-၁၁-၂၀၂၀ ရက်နေ့ က ထုတ်ပြန်ခဲ့သော မသန်စွမ်းများအား ခွဲခြားနှိမ်ချ ဆက်ဆံမှုအပေါ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ တရားဝင်တောင်းပန်ရန် မသန်စွမ်းနှင့် အရပ်ဘက်အဖွဲ့အစည်း ၉၀ကျော်၏ သဘောထား ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ဆက်လက်ပူးပေါင်း ပါဝင်လာသည့် အဖွဲ့အစည်းများ မှာ စုစုပေါင်း ၁၃၂ ဖွဲ့ အထိ ရှိလာပြီ ဖြစ်ပါသည်။

အဆိုပါ ပူးပေါင်းပါဝင်သည့် အဖွဲ့အစည်းများ စာရင်းကို ပူးတွဲ ဖော်ပြပေးထားပါသည်။

ဆက်လက်၍ ပူးပေါင်းပါဝင်လာမည့် အဖွဲ့အစည်းများကို ကြိုဆိုလျက်ရှိပါသည်။