၂၀၁၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားႏွင့္ ကမာၻ႕ခုခံအားက်ဆင္းမႈေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ HIV/AIDS ေရာဂါကာကြယ္တားဆီးေရး ဆိုင္ရာ စကား၀ိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

December 13, 2018