၂၀၂၀ ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲအတွက် ဆန္ဒမဲလက်မှတ်များနှင့် စာအိတ်များ အပ်နှံ၊ လက်ခံရရှိမှု အခြေအနေ အသိပေးကြေညာခြင်း

December 16, 2020