၂၀၂၀ ပြည့်နှစ် ပါတီစုံဒီမိုကရေစီ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ ရလာဒ်များထုတ်ပြန်ပြီးစီးကြောင်း အသိပေးကြေညာခြင်း (၁၅-၁၁-၂၀၂၀)

November 19, 2020