ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာ လာအိုႏုိင္ငံသံအမတ္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

May 23, 2019