ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဖိလစ္ပိုင္သမၼတႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးအား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

May 23, 2019