ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ႐ုံးႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစုိးရအဖြဲ႕႐ုံး၀န္ႀကီးဌာန ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္ တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲတြင္ ထူးခၽြန္စြာေအာင္ျမင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳဆု ခ်ီးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ တက္ေရာက္ပညာသင္ၾကားေနသည့္ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားအား ပညာသင္ေထာက္ပံ့ေၾကး ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကား

July 3, 2019