ကျန်းမာရေးနှင့်အားကစားဝန်ကြီးဌာနမှ Covid -19 စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့် ပတ်သက်၍ (၂.၄.၂၀၂၀) ရက်နေ့ ည (၈) နာရီတွင် ထုတ်ပြန်သော သတင်း

April 8, 2020