Advocacy with MOI

April 4, 2018

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအလ်က္ လက္လွမ္းမီ ရရိွမႈေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္းတြင္ […]

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအလ်က္ လက္လွမ္းမီ ရရိွမႈေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အသိေပး ေဆြးေႏြးျခင္း အစီအစဥ္ ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ (၁၅) ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္သဂၤဟ ဟိုတယ္၌ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အစီအစဥ္သို႕ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ေဒါက္တာေဖျမင့္၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္ေထြး၊ ျပန္ၾကားေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕ဆက္ဆံေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္၊ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲတမ္း အတြင္းဝန္ ဦးျမင့္ေက်ာ္ တို႕ပါဝင္ေသာ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႕ဖက္မွ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ နားမၾကားအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။ အဆိုပါအစည္းအေဝးတြင္ နားမၾကားသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ ရရိွပိုင္ခြင့္ေသခ်ာေစေရးအတြက္ ဥပေဒမူဝါဒမ်ား ျပင္ဆင္ေရး အပါအဝင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို တင္ျပေဆြးေႏြးႏိုင္ခဲ့ၿပီ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာနဖက္မွလည္း လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္သည့္မ်ား အားလံုးကို ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကတိျပဳခဲ့သည္။