Awareness Raising with MRTV

April 4, 2018

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအလ်က္ လက္လွမ္းမီ ရရိွမႈေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္းတြင္ […]

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအလ်က္ လက္လွမ္းမီ ရရိွမႈေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္ေသာ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား ႏွင့္ အျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရက္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၁၆ ရက္ေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္ တပ္ကုန္းရိွ MRTV Conference Hall တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ပြဲသို႕ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား ဒုတိယညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ (စာတည္းမွဴးခ်ဳပ္) ဦးမ်ိဳးျမင့္ေအာင္ က တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အစီအစဥ္ဒါရိုက္တာက အျမင္ဖြင့္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပဳလုပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရိွ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ ဥပေဒပိုင္းဆုိင္ရာ ရပိုင္ခြင့္၊ နားမၾကားသူမ်ား၏ သေဘာသဘာဝႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ၊ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား၊ ဘာသာျပန္ဝန္ေဆာင္မႈ စသည္တို႕ကို ဌာနအသီးသီးရိွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး အေျခခံ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားကိုလည္း သင္ၾကားပို႕ခ်ေပးခဲ့ပါသည္။