Awareness Raising Workshop with MJN

March 7, 2018

နားမၾကားသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွမႈေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ႏွင့္ အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၈း၃၀ မွ မြန္းလြဲ (၁၂း၃၀) အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စင္ထရယ္ဟိုတယ္၌ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။