Awareness Raising Workshop with MJN

March 7, 2018

နားမၾကားသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွမႈေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ႏွင့္ အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၈း၃၀ […]

နားမၾကားသူမ်ား၏ သတင္းအခ်က္အလက္ရရိွမႈေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္း၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ရပ္အျဖစ္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ႏွင့္ အသိအျမင္ဖြင့္ ေဆြးေႏြးပြဲ တစ္ရပ္ကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၂၀) ရက္ေန႕၊ နံနက္ ၈း၃၀ မွ မြန္းလြဲ (၁၂း၃၀) အထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ စင္ထရယ္ဟိုတယ္၌ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။