Gender & CEDAW Awareness Training

January 30, 2018

စီေဒါကိုလက္သေကၤတျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအတြက္ က်ားမေရးရာႏွင့္ စီေဒါအျမင္ဖြင့္ (၂) ရက္တာ သင္တန္းကို ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္ႏွင့္ (၉) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ […]

စီေဒါကိုလက္သေကၤတျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ လုပ္ငန္းေကာ္မတီဝင္မ်ားအတြက္ က်ားမေရးရာႏွင့္ စီေဒါအျမင္ဖြင့္ (၂) ရက္တာ သင္တန္းကို ေအာက္တုိဘာလ (၈) ရက္ႏွင့္ (၉) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ မင္းရဲေက်ာ္စြာလမ္းရိွ ပန္ဒါဟိုတယ္တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။