Media Guideline Workshop for MJN Reporters

May 14, 2018

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Media Guideline Workshop for MJN Reporters အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို MJN […]

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ Media Guideline Workshop for MJN Reporters အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို MJN ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ နားမၾကားသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၁၂ ရက္ေန႕တြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မာက်ဴရီ (ယခင္မီကာဆာ) ဟုိတယ္၌ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့သည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ မီဒီယာ အသီးသီးမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ အတြင္းေရးမွဴး ဦးျမင့္ေက်ာ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား အသင္းခ်ဳပ္ ဥကၠဌ ဦးေအာင္ကိုျမင့္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ားေရွ႕ေဆာင္အဖြဲ႕ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ ဦးေနလင္းစိုး၊ အၾကံေပးအရာရိွ ေဒၚယုယုေဆြ တို႕က မသန္စြမ္းသူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ သတင္းမ်ား ေရးသား ေဖာ္ျပရာတြင္ တင္ျပသင့္သည့္ ရႈေထာင့္၊ အသံုးအႏႈန္းမ်ား၊ အဆင္ေျပလြယ္ကူေစမည့္ သတင္းေရးသားမႈ ပံုစံမ်ား၊ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္လုပ္ေဆာင္သင့္သည္မ်ားကို အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးတင္ျပမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။