PWDs’ Rights Law – 4

February 5, 2018

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လမ္းညြန္မႈ၊ Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမႈတို႕ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒကို လက္သေကၤတျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၄) ကို ၂၀၁၇ […]

လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၏ လမ္းညြန္မႈ၊ Abilis Foundation ၏ ပံ့ပိုးမႈတို႕ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမသန္စြမ္းသူမ်ား၏ အခြင့္အေရးဥပေဒကို လက္သေကၤတျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ အမွတ္စဥ္ (၄) ကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၉-၁၀ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ နံနက္ (၉း၀၀) နာရီမွ ညေန (၅း၀၀) နာရီအထိ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းရိွ မသန္စြမ္းသက္ငယ္သင္တန္းေက်ာင္း ခန္းမ ၌ ႏွစ္ရက္တာ ေအာင္ျမင္စြာ က်င္းပျပဳလုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားမွ ဆရာ/ဆရာမမ်ား၊ SLSS မွ ဘာသာျပန္ဆရာမမ်ား၊ နားမၾကားအဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးမွ ဆရာဆရာမမ်ား တက္ႀကြစြာ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။