Stakeholder Consultative

April 10, 2018

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနားမၾကားသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေနေသာ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီ ရရိွပိုင္ခြင့္ […]

USAID FHI 360 CSM Project ၏ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံနားမၾကားသူမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအဖြဲ႕က အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေနေသာ နားမၾကားသူမ်ားအတြက္ သတင္းအခ်က္အလက္ လက္လွမ္းမီ ရရိွပိုင္ခြင့္ ေသခ်ာေစေရး စီမံကိန္း၏ Stakeholders Consultative Workshop အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို ေနျပည္ေတာ္ သဂၤဟ ဟိုတယ္၌ ၂၈-၃-၂၀၁၈ ရက္ေန႕တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအခမ္းအနားသို႕ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ ဝန္ႀကီး ဦးေအာင္လွထြန္း က အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးဦးစီးဌာန ညြန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဦးဝင္းႏိုင္ထြန္း၊ ထိခိုက္လြယ္အုပ္စုမ်ားဌာနခြဲ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစြမ္းရည္ရ၊ ျမန္မာ့အသံႏွင့္ရုပ္ျမင္သံၾကား မွ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚမိုးူသူဇာေအာင္ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ နားမၾကားေက်ာင္းမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရိွသူမ်ား တက္ေရာက္ပါဝင္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။