Workshop 5 Sky Palace Hotel (3~4-12-2016) CEDAW

February 5, 2018

စီေဒါကို လက္သေကၤတျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္းစီမံကိန္း၏ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲတစ္ရပ္ကို Sky Palace Hotel ေနျပည္ေတာ္္ု ၌ ဒီဇင္ဘာလ ၃ -၄ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ခဲပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႕တြင္ ေနျပည္ေတာ္ MICC-2 ၌ ျပဳလုပ္သည့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ မသန္စြမ္းသူမ်ားေန႕ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနား သို႕တက္ေရာက္ျခင္း၊ ဆာဖာရီဥယ်ာဥ္သို႕ သြားေရာက္လည္ပတ္ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ဒုတိယေန႕တြင္ ေကာင္းကင္နန္းေတာ္ ဟိုတယ္၌ ေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ အျဖစ္ စီေဒါအား ျမန္မာ လက္သေကၤတျပ ဘာသာစကားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆို ျခင္းအား အေခ်ာသတ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါ ဒုတိယေန႕ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ေနျပည္ေတာ္ လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဌာနခြဲ ညြန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚေနာ္သဝါး၊ မႏၱေလးနားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒၚေအးေအးဝင္း ႏွင့္ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးတို႕မွ နားမၾကားေက်ာင္း တာဝန္ရိွသူမ်ား၊ နားမၾကား အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးတို႕မွ တာဝန္ရိွသူမ်ား စုစုေပါင္း (၃၀) ဦးတက္ေရာက္ကာ စီေဒါအား လက္သေကၤျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္းတို႕ကို ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကပါသည္။ မိမိတို႕၏ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲသို႕ ျမန္မာႏိုင္ငံအမ်ိဳးသမီးမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ႏွင့္ က်ားမေရးရာ တန္းတူ ညီမွ်ေရး ကြန္ယက္တို႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ ေလ့လာၾကည့္ရႈကာ အမွတ္တရ မွတ္တမ္းဓါတ္ပံုမ်ား ရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ စီေဒါအား ျမန္မာလက္သေကၤတျပဘာသာစကား ျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုျခင္း လုပ္ငန္းတြင္ ထည့္သြင္းမည့္ သရုပ္ေဖာ္ု္ပံုမ်ား အသံုးျပဳရန္ ခြင့္ျပဳခ်က္ေပးသည့္ Equality Myanmar မွ ဆရာဦးေအာင္မ်ိဳးမင္း အားလည္း အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရိွပါေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ Photo: Mg Thila