Workshop on Identification of new Sign Language words (3rd time)

November 26, 2018

ျမန္မာစံလက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လက္သေကၤတ စကားလံုးသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း မွ ဦးစီးလ်က္ ၂၀၁၈ […]

ျမန္မာစံလက္သေကၤတျပ ဘာသာစကား အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လက္သေကၤတ စကားလံုးသစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး တတိယအႀကိမ္ေျမာက္ အလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲကို လူမႈဝန္ထမ္းဦးစီးဌာန၊ ရန္ကုန္နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း မွ ဦးစီးလ်က္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၂၃ ႏွင့္ ၂၄ ရက္ေန႕မ်ားတြင္ ႏွစ္ရက္တာ ေအာင္ျမင္စြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ အဆိုပါအလုပ္ရံုေဆြးေႏြးပြဲ ပထမေန႕တြင္ MC အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ဒုတိယေန႕တြင္ Facilitator အျဖစ္လည္းေကာင္း၊ ပံ့ပိုးကူညီ အားျဖည့္ခဲ့ပါသည္။

Photo credit: နားမၾကားေသာ ကေလးမ်ားေက်ာင္း – ရန္ကုန္