တန္းတူေရးႏွင့္ လူ႔အခြင့္ေရးေတြ ဆံုး႐ႈံးေနတဲ႔ ဒီတိုင္းရင္းသားေတြရဲ႕အသံကို ေခါင္းေဆာင္ေတြက နားေထာင္ၾကပါရဲ႕လား Part – A

March 29, 2018