လြဳိင္လင္ၿမိဳ႕နယ္၌ ဘိန္းျဖဴ/ ဘိန္းညိဳမႈန္႔ (၃၆၉.၈၀၄) ကီလို ဖမ္းဆီးရမိ၊ မိုင္းပန္ၿမိဳ႕နယ္၌ WY စိတ္ၾကြေဆးျပား (၃၀၀၀၀)ျပား ဖမ္းဆီးရမိ

December 12, 2018