Launching on the Rights of PWDs bylaw @ 2019 IDD Event

January 28, 2020

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ လမ်းညွန်မှု၊ UNICEF Myanmar ၏ ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် မြန်မာနီုင်ငံ နားမကြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့က […]

လူမှုဝန်ထမ်း၊ ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ၏ လမ်းညွန်မှု၊ UNICEF Myanmar ၏ ပံ့ပိုးမှုတို့ဖြင့် မြန်မာနီုင်ငံ နားမကြားသူများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး အဖွဲ့က အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သော မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေး နည်းဥပဒေများ လက်သင်္ကေပြ ဘာသာပြန် ဗွီဒီယိုအခွေကို ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ မသန်စွမ်းသူများနေ့ အခမ်းအနား ၌ မိတ်ဆက် ဖြန့်ချိနိုင်ခဲ့ပါသည်။